नेवाए निर्वाचन

TitleDate
उम्मेदवारहरुको दोस्रो नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २४ गते, मंगलबार९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०१2022-03-08 16:32:35
उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २३ गते, सोमबार ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०१2022-03-07 20:46:25
1. प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएकाे सूचना 2078 Falgun 10९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०१2022-02-22 11:21:23
नेबाए निर्बाचन २०७८ काे गाेरखापत्रमा प्रकाशित सूचना – निर्वाचन कार्यतालिका २०७८ फागुन ९ गते९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०१2022-02-21 10:26:03