नोटिस बोर्ड

TitleDate
ने.बा.ए.को वार्षिक साधारण सभा सम्बन्ध बार एकाइहरूलाइ पुनः जानकारी गराइएकाे पत्र९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2023-09-18 15:23:23
Notice for quotation-Nyayadoot९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2023-02-14 13:32:02
प्रकाशन समिति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2023-02-03 19:00:44
सम्पादन समिति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2023-02-03 18:57:53
कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३० औं राष्ट्रिय सम्मेलन र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2023-01-24 10:59:19
कर छुट स्किम सम्बन्धमा नेबाएबाट जारी भएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2023-01-06 12:23:42
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-12-07 18:44:21
NBA Notice for Observation Report९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-11-27 15:19:38
निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रतिवेदन फाराम९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-11-27 15:16:55
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-11-27 15:11:30
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-11-25 10:49:34
Notice for young lawyers९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-11-15 15:26:11
9. NBA Notice to Lawyers for Election Observation-2079९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-11-04 10:11:48
Proposal Call for App-Software-Second Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-10-11 15:01:16
संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी शुभकामना २०७९ असाेज ३ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-09-19 08:14:34
Proposal Call for App-Software९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-09-11 13:35:39
NBA Letter Issued to Units regarding Pro-bono_2079.05.01९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-08-17 10:49:56
Clamity Relief Fund- Updated as on – 2079.03.32९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-08-02 15:22:54
Interns Selection Notice-2079-04-10९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-26 11:05:19
नेपाल बार एशाेसिएशनबाट जारी भएकाे सूचना, २०७९ साउन ४ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-20 16:00:28
Interview Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-18 14:53:26
Interview Schedule- Interns Selection Process९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-18 14:49:23
Quotation Call Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-18 14:44:55
Project Co-ordinator Appointment Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-06 15:29:11
Coordinator Interview Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-07-04 13:13:46
NBA Notice for Internship Program_ 2079 Asar 09९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-06-23 10:31:27
Vacancy Date Extended९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-06-22 15:01:28
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-06-15 15:43:28
Vacancy Notice_Coordinator९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-06-13 09:43:48
Quotation Call Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-06-10 12:38:38
Quotation Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-04-28 14:56:25
उम्मेदवारहरुको दोस्रो नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २४ गते, मंगलबार९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-03-08 16:32:35
उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २३ गते, सोमबार ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2022-03-07 20:46:25
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र लेखनका लागि नेबाएद्वारा पुनः जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-08-03 13:37:27
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-07-18 17:19:35
कानून व्यवसायीहरुको लागि व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-07-11 14:01:31
सदस्यता नवीकरणको लागि समयअवधि थप गरिएको सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-07-11 13:58:05
सदस्यता नवीकरणा सम्बन्धी नेबाएकाे जरूरी सूचना २०७८ असार १५९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-06-29 15:39:55
नेपाल बार एशोसिएशनको अत्यन्त जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-04-25 15:23:57
२९ औं कानून व्यवसायी महिला राष्ट्रिय सम्मेलन २०७७ का सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-03-09 15:50:50
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-03-09 11:26:37
२०७७ फागुन १० गते आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-02-18 15:23:18
कानून ब्यवसायीकाे विरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-02-15 13:29:01
श्री सबै बार एकाइ – नेवाएको आ.ब. ०७५/०७६ र ०७६/०७७ को वार्षिक साधारण सभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-02-02 20:48:56
सापटि सहयाेग लिनु भएका कानून व्यवसायीहरूलाइ जरूरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-02-01 12:06:12
नेवाएको आ.ब. ०७५/०७६ र ०७६/०७७ को वार्षिक साधारण सभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2021-01-24 14:53:31
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी २०७७९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-12-10 11:00:54
HR Conference 2020 Notice to all Bar Units९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-12-09 14:42:26
औठा छाप (Finger Print) सम्बन्धी प्रशिक्षण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-11-18 15:35:20
सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-11-10 15:41:25
नेबाएकाे मिति २०७७।०६।०९ काे सूचना अनुसार प्राप्त व्यक्तिगत विवरण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-10-13 15:51:18
खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-10-13 15:28:35
न्याय परिषद् सदस्य सिफारिस सम्बन्धमा नेबाएबाट जारी भएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-09-25 18:34:35
खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-09-25 15:23:22
सिफारिस सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०६2020-09-23 11:45:25