निर्णयको जानकारी गराईएको बारे – नेबाएको तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम २०७८ मंसिर ४ गते ।

नेबाएको तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम २०७८ मंसिर ४ गते ।