News & Information

TitleDate
न्यायदूतका लागि लेख/रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा जारी भएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-11-17 15:40:37
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-11-10 15:40:24
पुनः ध्यानाकर्षण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-11-08 15:23:40
राहत सङ्कलनका सम्बन्धमा ने.बा.ए.बाट जारी भएकाे परिपत्र९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-11-06 15:44:44
जानकारी सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-10-06 13:43:48
शोक पुस्तिका राख्ने सम्बन्धमा ने.बा.ए.बाट जारी गरीएकाे परिपत्र – २०८० भदाै २७ ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-09-13 15:42:41
ने.बा.ए.को आ.ब. ०७८/०७९ र ०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-08-28 11:13:09
न्यायदूतका लागि लेख/रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा जारी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-08-24 13:49:58
सदस्यता नवीकरणकाे समयावधि थप गरिएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-07-16 16:21:56
4th LAWASIA Human Rights Conference मा सहभागीता सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-07-13 16:50:24
36th LAWASIA Annual Conference Notice_2080-02-28९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-06-11 16:57:42
Scholarship_IBA Annual Conference-Paris९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-06-09 16:58:44
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धि सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-06-08 14:24:06
Internship Program_Induction Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-06-07 16:52:12
Quotation Call-2080.02.16९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-05-30 10:51:21
Massive Open Online Course for Judicial Actors-Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-05-24 15:09:39
Internship Program-Notice-2023-Revised९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-05-12 10:16:07
Law Day 2080 Greetings९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-05-10 10:24:15
Project Co-ordinator Vacancy Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-29 10:02:52
Internship Program Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-29 10:00:36
Quotation Notice for Calendar-2080९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-29 09:59:04
कानून-व्यवसायीको-पेशागत-आचरण-सम्बन्धी-नियमावली-२०७९९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-23 20:36:51
आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने सम्बन्धी सूचना–२०७९ फागुन ३० गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-14 11:38:35
आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने सम्बन्धी सूचना–२०७९ फागुन २९ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-13 16:23:06
आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने सम्बन्धी सूचना –२०७९ फागुन २८ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-03-13 16:21:49
Quotation Call for Hall and Food & Refreshment९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-02-17 14:16:47
Notice for quotation-Nyayadoot९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-02-14 13:31:35
प्रकाशन समिति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-02-03 18:59:16
सम्पादन समिति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-02-03 18:57:34
कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३० औं राष्ट्रिय सम्मेलन र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-01-24 10:48:34
कर छुट स्किम सम्बन्धमा नेबाएबाट जारी भएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2023-01-06 12:23:14
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-12-07 18:43:29
NBA Notice for Observation Report९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-11-27 15:17:39
निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रतिवेदन फाराम९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-11-27 15:15:53
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-11-27 15:10:57
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-11-25 10:48:27
Notice for young lawyers९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-11-15 15:24:03
9. NBA Notice to Lawyers for Election Observation-2079९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-11-04 10:11:21
Proposal Call for App-Software-Second Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-10-11 15:00:14
संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी शुभकामना २०७९ असाेज ३ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-09-19 07:49:40
Proposal Call for App-Software९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-09-11 13:34:33
NBA Letter Issued to Units regarding Pro-bono_2079.05.01९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-08-17 10:50:24
Clamity Relief Fund- Updated as on – 2079.03.32९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-08-02 15:23:34
Interns Selection Notice-2079-04-10९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-07-26 10:58:16
नेपाल बार एशाेसिएशनबाट जारी भएकाे सूचना, २०७९ साउन ४ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-07-20 16:01:15
NBA Notice for Internship Program_ 2079 Asar 09९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-06-23 10:32:21
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-06-15 15:47:45
कानून दिवस २०७९ को शुभकामना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-05-09 08:46:53
विषयगत समूह (Thematic Roster) निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-04-21 12:47:55
कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमा २०७९ बैशाख ३ गतेसम्मको अभिलेख९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-04-17 15:20:02
General Notice 2079-01-02९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-04-15 13:44:50
नेवाएको आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक साधारण सभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-04-11 14:23:54
नेबाए निर्वाचन २०७८ को अन्तिम मत परिणाम, २०७८ चैत २५ गते९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-04-08 15:35:21
सूचना २०७८ चैत १७ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-04-01 12:46:12
निर्बाचन निर्देशिका २०७८९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-22 14:48:15
नेवाएको आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक साधारण सभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धीको सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-18 11:27:11
मतदान केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी जानकारीको सूचना २०७८ फागुन ३० गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-15 14:44:03
मतपत्र प्रयोजनको लागि क्रम निर्धारण गरिएको सूचना २०७८ फागुन २६ गते बिहीबार ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-10 17:44:52
मतदान केन्द परिवर्तका लागि समयावधि थप गरिएकाे सूचना २०७८ फागुन २६ गते९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-10 11:42:40
उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २५ गते, बुधबार९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-09 17:57:17
उम्मेदवारहरुको दोस्रो नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २४ गते, मंगलबार९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-08 16:31:29
उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २३ गते, सोमबार ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-07 20:44:51
मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी निवाचन समितिबाट जारी भएको जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-03-06 13:16:08
नेबाए निर्बाचन २०७८ काे सूचना । २०७८ फागुन ९ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-02-21 15:02:42
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि रजिष्ट्रेशन सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-02-08 11:08:16
नेबाएको छब्बिसौं केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन तोकिएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-02-04 15:27:17
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थान र मिति तोकिएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-02-04 15:23:45
मिति २०७८।९।२७ गते आयोजितMeet The Press कार्यक्रममा प्रस्तुत नेपाल बार एशोसिएशनको धारणा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-01-16 12:49:26
प्रधान न्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.काे बहिर्गमन किन ?९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-01-16 12:46:52
अत्यन्त जरूरि सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-01-11 13:32:29
नामावलीका सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2022-01-05 13:30:03
पेशी सुनुवाई स्थागित गरिदिनु हुन 2078-08-20९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-12-06 13:47:37
विरोध सभा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने बारे ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-11-21 18:02:36
निर्णयको जानकारी गराईएको बारे – नेबाएको तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम २०७८ मंसिर ४ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-11-20 12:16:32
कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमा २०७८ असाेज ३१ गतेसम्मको अभिलेख९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-10-21 11:15:50
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-09-21 17:24:55
हार्दिक समबेदना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-09-13 15:28:54
कानून व्यवसायीहरुको लागि व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना – २०७८ भदाै १ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-17 14:34:42
सदस्यता नवीकरणको समयावधि थप गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-16 11:34:02
काेषबाट सापटि रकम लिनु भएका कानून व्यवसायीज्यूहरूलाइ साे सापटि रकम फिर्ता गरिदिने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-09 14:16:11
विपद् राहत काेषमा रकम जम्मा गर्नका लागि अनुराेध गरिएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-09 14:14:15
कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-08 13:58:10
बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा – COVID19९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-05 13:11:20
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र लेखनका लागि नेबाएद्वारा पुनः जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-08-03 13:36:51
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-07-18 17:18:03
कानून व्यवसायीहरुको लागि व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-07-11 14:00:51
सदस्यता नवीकरणको लागि समय अवधि थप गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-07-11 13:57:28
सदस्यता नवीकरणा सम्बन्धी नेबाएकाे जरूरी सूचना २०७८ असार १५९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-06-29 15:39:18
Nepal: Parliament dissolutions and use of ordinance to subvert democratic process of concern to IBAHRI९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-06-11 11:29:18
कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमा २०७८ बैशाख ३१ गतेसम्मको अभिलेख९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-05-17 11:14:39
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को व्यावसायिक कर दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-04-15 15:32:07
कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमा २०७७ चैत ३१ गतेसम्मको अभिलेख९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-04-13 12:58:19
अभिलेख गरि जानकारि समेत गराउने सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-03-30 15:11:28
नेबाए महिला समितिद्वारा गृह मन्त्रालय समक्ष पेश गरेकाे ज्ञापन पत्र – 2077-11-04९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-02-16 15:44:41
काेभिड-19 काे भ्याक्सिन- कानून व्यवसायीहरूलाइ प्रथामिकता दिनका लागि अनुराेध ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-02-16 13:19:02
सदस्यता नवीकरणको म्याद थप सम्बन्धमा नेबाएद्वारा जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2021-01-12 15:36:38
सदस्यता नवीकरणको म्याद थप सम्बन्धमा नेबाएद्वारा जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-12-13 14:33:50
सदस्यता नवीकरणको म्याद थप सम्बन्धमा नेबाएद्वारा जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-11-18 15:27:13
सिफारिस सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-09-23 11:50:18
Final 8th Batch Internship Applicants Details९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-09-18 15:49:41
स.अ. समक्ष २०७७ साउन २५ गतेको ध्यानाकर्षण पत्र सहित विभिन्न कागजातहरु९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-09-15 14:40:03
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धि जरूरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-09-15 11:29:09
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी नेबाएद्वारा जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-07-20 23:41:16
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारेको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-07-16 23:43:44
नेवाएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-31 12:42:33
44 Council Meeting & AGM Report९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-16 12:42:36
14th National Conference Nepalgunj Declaration 2074९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-16 12:42:35
वार काउन्सिल प्रथम मतदाता नामावली९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-16 12:42:33
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४मस्याैदा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-16 09:41:12
कानून व्यवसायी बृति बिकाश तथा अनुसन्धान कोष सम्बन्धि विनियमावली २०७३९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-15 22:44:37
Final Candidate of Internship Program Batch -IV९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-05-15 22:44:37
नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-12 12:42:33
सहयाेगका लागि हाव्हान ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-10 12:42:33
कानून व्यवसायिकाे विरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-09 12:42:33
साधारण सभा स्थगित सम्बन्धि सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-08 12:42:33
साधारण सभाकाे सभा हल ताेकिएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-07 12:42:33
NBA AGM 2076 Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-06 12:42:33
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (TOT) लिएकाको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-05 12:42:33
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्काे पत्रकाे जानकारी सुचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-04 12:42:33
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्काे पार्षद निर्वाचन सम्बन्धी सुचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-03 12:42:33
अध्यक्षज्यू/सचिवज्यू सम्पुर्णबार महिला सम्मेलनकाे निमन्त्रणा सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-02 12:42:33
Nepal Bar Council Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-04-01 12:42:33
महिला सम्मेलन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-30 12:42:33
Notice about International Young Lawyer Mooting Competition of BIMSTEC Countries९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-29 12:42:33
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को विभिन्न सूचनाहरु९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-28 12:42:33
A brief remarks delivered by NBA President at a meeting between NBA and Delegates from China Law Society९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-27 12:42:33
8th Asia Pro-Bono Conference९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-26 12:42:33
स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो वानो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-25 12:42:33
कानून व्यवसायी महिलाहरुको २८ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-24 12:42:33
सर्बाेच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी सुचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-23 12:42:33
NBA Membership Renew Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-22 12:42:33
इदकाे शुभकामना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-21 12:42:33
सम्माननीय प्रधान न्याधीशज्युलाइ ध्यानाकर्षण गरिएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-20 12:42:33
LAWASIA conference notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-19 12:42:33
धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-18 12:42:33
वार्षिक साधारण सभा तथा पदभार हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-18 12:42:33
कानून व्यवसायीको नामावली २०७५ प्रकाशन सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-17 12:42:33
सदस्यता अध्यावधीक सम्बन्धमा जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-16 12:42:33
मानवअधिकार गाेष्ठी सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-15 12:42:34
पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एबम परिवारजनमा हार्दिक समवेदना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-15 12:42:34
Again Notice to all bar unit९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-14 12:42:34
Notice for Foundation Course९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-13 12:42:34
Condolence९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-12 12:42:34
Intern result९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-11 12:42:34
Project Coordinator मा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-10 12:42:34
महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका नवोदिन कानून व्यवसायीहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम २०१८ को अन्तरवार्ता सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-09 12:42:34
अन्तरबार्ता सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-08 12:42:34
कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-07 12:42:34
२७ अाै कानूनव्यवसायी महिला सम्मेलनको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-06 12:42:34
२७ अाै कानूनव्यवसायी महिला सम्मेलनमा उपस्थितीकालागि अनुराेध९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-04 12:42:34
महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका नवोदित कानूनव्यवसायीलाई व्यवसायिक क्षमता विकासको अवसर सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-03 12:42:34
छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-02 12:42:34
नेवाएको आ.ब. ०७३÷०७४ को वार्षिक साधारण सभा र ४५ औँ कार्यकारिणी परिषद्को सम्बन्धमी सुचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-03-01 12:42:34
बिधान श‌शाेधन राय सझाव सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-28 12:42:34
श्री अध्यक्ष ज्यू सम्पूर्ण बार इकाई कानून व्यवसायी महिलाहरुको २७ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि कार्यपत्र सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-27 12:42:34
सम्पूर्ण बार इकाईहरुलाई सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-26 12:42:34
नेवाएको आ.ब. ०७३/०७४ को वार्षिक साधारण सभा र ४५ औँ कार्यकारिणी परिषद्को सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-25 12:42:34
मेलमिलापकर्ताको विवरण उपलव्ध गराईदिनु हुन९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-23 12:42:34
छलफल कार्यक्रम सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-22 12:42:34
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-21 12:42:34
अार्थीक विवरण सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-20 12:42:34
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-19 12:42:34
क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको सहभागिता रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-18 12:42:34
Notice to All Bar Unit९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-17 12:42:34
Nepal Bar email Change९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-16 12:42:34
प्रशिक्षण कार्यशाला सञ्चालन सम्वन्धी परिपत्र९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-15 12:42:34
प्रशिक्षक प्रशिक्षण(ToT) प्राप्त कानून व्यवसायीकाे नामावली९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-14 12:42:34
NCELL काे 4G SIM सेवा सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-13 12:42:35
सम्मेलन सहभागीको परिचयपत्र सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-12 12:42:35
राष्ट्रिय सम्मेलन सामाग्रीको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-11 12:42:35
नेपाल बार एशोसिएशनको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-11 12:42:35
पेशी स्थगीत अनुरोध पत्र९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-10 12:42:35
Hotel And Accommodation Details of Nepalgunj९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-09 12:42:35
राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरुकाे हवाइ यात्रा सम्बन्धी जानकारी९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-09 12:42:35
नेपाल बार एशोसिएशनको सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-08 12:42:35
नेपाल बार एशोसिएशन दरभाऊ सहित नमूना सामान पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-07 12:42:35
National Conference Committee 2074९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-06 12:42:35
१४ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-05 12:42:35
कानून व्यवसायीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागीताको लागि अनुरोध गरिएको९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-04 12:42:35
NBA Human Right Conference, Nuwakot Declaration९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-03 12:42:35
Health Check Up Notice 1९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-02-01 12:42:35
Health Checkup Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-31 12:42:35
Human Right Seminar Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-30 12:42:35
Nepal Bar Association Application Download Process९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-29 12:42:35
Human Right Seminar Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-28 12:42:35
Election Observation Sapath Form९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-27 12:42:35
Urgent Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-26 12:42:35
Urgent Notice from NBA९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-25 12:42:35
NBA Committee 2073९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-24 12:42:35
सिन्धुली घोषणा पत्र २०७४९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-23 12:42:35
26 Women Conference Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-22 12:42:35
बाढी पिडित सहयोग सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-22 12:42:35
नेवाएकाे अत्यन्त जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-21 12:42:35
26 National Professional Women Conference Urgent Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-20 12:42:35
Notice for NBA Young Lawyer९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-19 12:42:36
Urgent Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-19 12:42:35
IPBA Scholarship Program 2018९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-18 12:42:36
IPBA Scholarship Application Form 2018९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-17 12:42:36
26 Women Conference Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-16 12:42:36
Nepal Bar Association 25th National Women Lawyers’ Conference 2016 REPORT९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-15 12:42:36
Intern batch V selection result notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-14 12:42:36
Treasurer Report 2073९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-13 12:42:36
NBA Letter to All Bar Unit९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-12 09:41:12
CALL FOR APLICATIONS MENTORING PROGRAMME FOR FUTURE WOMEN LEADERS९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-11 09:41:12
सल्लाहकार समितिकाे वैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-10 09:41:12
नेवाए चिठ्ठी निर्वाचन अायोगलाइृ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-09 22:44:37
Letter to High Court Bar and District Court Bar९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-09 22:44:37
जानकारी सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-08 22:44:37
अा‍ ब‍ ०७४/०७५ काे सदस्यता नविकरण सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-07 22:44:37
स्वास्थ्य उपचारका लागि अाथिर्क सहयाेग९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-07 22:44:37
निर्वाचन पर्यवेक्षण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-06 22:44:37
पेशी स्थगित सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-06 22:44:37
सम्पूर्ण बार इकाइ वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यकारिणी परिषदको वैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-06 22:44:37
2072 NBA AGM९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-05 22:44:37
समिति गठन९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-04 22:44:37
NBA AGM Notice to All Bar Unit९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-04 22:44:37
25 Years of Journey together with Norwegian Bar Association९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-03 22:44:37
Memorandom to CJ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-02 22:44:37
SIDA Notice to all lawyers९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2020-01-01 22:44:37
IBA Sydney Conference Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-31 22:44:37
IBA Sydney Annual Confrence Form९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-31 22:44:37
football notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-30 22:44:37
Bar Day Pasi Letter९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-29 22:44:37
NBA Football News Update९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-28 22:42:59
Birjunj Decleration 2073९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-27 22:42:59
Notice of Interview for Legal Internship Batch IV९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-26 22:42:59
football tournament notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-24 22:42:59
the IBA 5th Asia Pacific Regional Forum Biennial Conference: Resilient Asia – Fighting Global Headwinds९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-24 22:29:39
मैत्रिपुर्ण खेल अायोजना गर्ने सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-23 22:29:22
कानुन व्यवसायीज्यूहरु समक्ष गरिएको अनुराेध९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-22 22:42:59
राय सुभःाव सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-22 22:29:04
Legal Aid Manual९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-21 22:28:46
२५ अाै कानुन व्यवसायी महिला सम्मेलन सम्बन्धमा सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-20 22:28:29
25 Women Conference Decleration, Kathmandu९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-18 22:28:09
AGM 2072 Secretary General Report९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-17 22:27:53
Post Paris Meeting Assessment: Benefits for Nepal Program९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-16 22:27:26
मानव अधिकार गोष्ठी तथा कार्यकारिणी परिषद्को बैठक९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-15 22:27:04
नेवाएकाे निर्वाचन स्थन भएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-14 22:26:46
24 Women Conference Lalitpure Decleration९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-13 22:26:29
24th Women Lawyers Conference९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-13 22:26:11
२०७२ साउन १९ गते प्रकाशित तेश्रो चरणको ६ महिने अभ्यासवृती कार्यक्रमको दरखास्त पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-12 22:25:54
NBA AGM Report९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-11 22:25:34
सम्माननीय प्रधानन्यायाधिशज्यू समक्ष न्यायपालिका सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-10 22:25:17
भुकम्प पिडितको सहयोगको लागि चितवन जिल्ला बार इकाईबाट प्राप्त रकमको विवरण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-09 19:20:28
NBA Letter To CJ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-09 09:41:12
समवेदना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-08 12:42:34
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा मा संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत राय तथा सुझाव९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-07 19:20:11
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सुझाव९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-06 19:19:57
सदस्यता नविकरण सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-05 19:19:42
सदस्यता नविकरण सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-05 19:19:25
नेवाए भूकम्प पिडित राहत कोष रकम संकलन विवरण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-05 19:19:09
NBA – Preliminary Monitoring Report on Relief and Rescue for quake victim, 2015९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-04 19:18:53
Bank Details of Nepal Bar Association “NBA Earthquake Relief Fund९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-03 19:17:55
13 National Conference Thematic Group Reports९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-02 19:17:12
NBA Bidhan 2071९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०१:५२2019-12-01 13:07:15