Notice Board

TitleDate
न्यायदूतका लागि लेख/रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा जारी भएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-11-17 15:40:37
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-11-10 15:40:24
पुनः ध्यानाकर्षण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-11-08 15:23:40
राहत सङ्कलनका सम्बन्धमा ने.बा.ए.बाट जारी भएकाे परिपत्र९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-11-06 15:44:44
जानकारी सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-10-06 13:43:48
हवाइ सेवा सहजीकरण सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-09-21 15:09:42
शोक पुस्तिका राख्ने सम्बन्धमा ने.बा.ए.बाट जारी गरीएकाे परिपत्र – २०८० भदाै २७ ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-09-13 15:42:41
न्यायदूत छपाई सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी दरभाऊ–पत्र आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-09-05 14:01:57
1. Quotation Notice_AGM Surkhet९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-09-04 15:51:42
ने.बा.ए.को आ.ब. ०७८/०७९ र ०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-08-28 11:13:09
न्यायदूतका लागि लेख/रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा जारी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-08-24 13:49:58
बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-08-22 10:28:46
सदस्यता नवीकरणकाे समयावधि थप गरिएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-07-16 16:21:56
4th LAWASIA Human Rights Conference मा सहभागीता सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-07-13 16:50:24
NBA Quotation Notice for FY-2080-81९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-07-02 16:20:29
36th LAWASIA Annual Conference Notice_2080-02-28९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-06-11 16:57:42
Scholarship_IBA Annual Conference-Paris९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-06-09 16:58:44
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धि सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-06-08 14:24:06
Quotation Call-2080.02.16९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-05-30 10:51:21
Massive Open Online Course for Judicial Actors-Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-05-24 15:09:39
Internship Program-Notice-2023-Revised९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-05-12 10:16:07
Law Day 2080 Greetings९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-05-10 10:24:15
Project Co-ordinator Vacancy Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-29 10:02:52
Internship Program Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-29 10:00:36
Quotation Notice for Calendar-2080९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-29 09:59:04
कानून-व्यवसायीको-पेशागत-आचरण-सम्बन्धी-नियमावली-२०७९९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-23 20:36:51
आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने सम्बन्धी सूचना–२०७९ फागुन ३० गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-14 11:38:35
आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने सम्बन्धी सूचना–२०७९ फागुन २९ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-13 16:23:06
आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने सम्बन्धी सूचना –२०७९ फागुन २८ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-03-13 16:21:49
Quotation Call for Hall and Food & Refreshment९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-02-17 14:16:47
Notice for quotation-Nyayadoot९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-02-14 13:31:35
प्रकाशन समिति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-02-03 18:59:16
सम्पादन समिति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-02-03 18:57:34
कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३० औं राष्ट्रिय सम्मेलन र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठक सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-01-24 10:48:34
कर छुट स्किम सम्बन्धमा नेबाएबाट जारी भएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2023-01-06 12:23:14
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-12-07 18:43:29
NBA Notice for Observation Report९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-11-27 15:17:39
निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रतिवेदन फाराम९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-11-27 15:15:53
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-11-27 15:10:57
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन र ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-11-25 10:48:27
Notice for young lawyers९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-11-15 15:24:03
9. NBA Notice to Lawyers for Election Observation-2079९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-11-04 10:11:21
Proposal Call for App-Software-Second Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-10-11 15:00:14
संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी शुभकामना २०७९ असाेज ३ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-09-19 07:49:40
Proposal Call for App-Software९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-09-11 13:34:33
NBA Letter Issued to Units regarding Pro-bono_2079.05.01९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-08-17 10:50:24
Clamity Relief Fund- Updated as on – 2079.03.32९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-08-02 15:23:34
Interns Selection Notice-2079-04-10९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-26 10:58:16
नेपाल बार एशाेसिएशनबाट जारी भएकाे सूचना, २०७९ साउन ४ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-20 16:01:15
Interview Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-18 14:54:03
Interview Schedule- Interns Selection Process९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-18 14:50:50
Quotation Call Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-18 14:45:23
Project Co-ordinator Appointment Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-06 15:29:33
Coordinator Interview Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-07-04 13:18:32
NBA Notice for Internship Program_ 2079 Asar 09९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-06-23 10:32:21
Vacancy Date Extended९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-06-22 15:02:59
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-06-15 15:47:45
Vacancy Notice_Coordinator९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-06-13 09:49:52
Quotation Call Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-06-10 12:47:53
कानून दिवस २०७९ को शुभकामना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-05-09 08:46:53
Quotation Notice९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-04-28 14:56:02
विषयगत समूह (Thematic Roster) निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-04-21 12:47:55
General Notice 2079-01-02९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-04-15 13:44:50
नेवाएको आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक साधारण सभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-04-11 14:23:54
नेबाए निर्वाचन २०७८ को अन्तिम मत परिणाम, २०७८ चैत २५ गते९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-04-08 15:35:21
सूचना २०७८ चैत १७ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-04-01 12:46:12
निर्बाचन निर्देशिका २०७८९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-22 14:48:15
नेवाएको आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक साधारण सभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धीको सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-18 11:27:11
मतदान केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी जानकारीको सूचना २०७८ फागुन ३० गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-15 14:44:03
मतपत्र प्रयोजनको लागि क्रम निर्धारण गरिएको सूचना २०७८ फागुन २६ गते बिहीबार ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-10 17:44:52
मतदान केन्द परिवर्तका लागि समयावधि थप गरिएकाे सूचना २०७८ फागुन २६ गते९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-10 11:42:40
उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २५ गते, बुधबार९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-09 17:57:17
उम्मेदवारहरुको दोस्रो नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २४ गते, मंगलबार९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-08 16:31:29
उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७८ फागुन २३ गते, सोमबार ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-07 20:44:51
मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी निवाचन समितिबाट जारी भएको जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-03-06 13:16:08
नेबाए निर्बाचन २०७८ काे सूचना । २०७८ फागुन ९ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-02-21 15:02:42
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि रजिष्ट्रेशन सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-02-08 11:08:16
बस्तु तथा सेवा आपूर्तीका लागि दरभाउपत्र पेश गर्नका लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-02-07 16:42:51
नेबाएको छब्बिसौं केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन तोकिएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-02-04 15:27:17
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थान र मिति तोकिएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-02-04 15:23:45
नामावलीका सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:30:03
१ नं. प्रदेश९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:25:48
२ नं. प्रदेश९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:25:09
३ बागमति९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:23:57
४ गन्डकि९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:22:49
५ लुम्बिनि९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:21:44
६ कर्णाली९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:20:22
७ सुदूर पश्चिम प्रदेश९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2022-01-05 13:18:14
पेशी सुनुवाई स्थागित गरिदिनु हुन 2078-08-20९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-12-06 13:47:37
Quotation call notice_10 december 2021९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-12-05 15:43:35
मानव अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धमा (10 Dec. 2021)९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-12-02 12:59:29
विरोध सभा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने बारे ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-11-21 18:02:36
निर्णयको जानकारी गराईएको बारे – नेबाएको तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम २०७८ मंसिर ४ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-11-20 12:16:32
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-09-21 17:24:55
हार्दिक समबेदना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-09-13 15:28:54
कानून व्यवसायीहरुको लागि व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना – २०७८ भदाै १ गते ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-17 14:34:42
सदस्यता नवीकरणको समयावधि थप गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-16 11:34:02
काेषबाट सापटि रकम लिनु भएका कानून व्यवसायीज्यूहरूलाइ साे सापटि रकम फिर्ता गरिदिने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-09 14:16:11
विपद् राहत काेषमा रकम जम्मा गर्नका लागि अनुराेध गरिएकाे सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-09 14:14:15
कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-08 13:58:10
बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा – COVID19९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-05 13:11:20
स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीहरुको नामावली पठाउने सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-05 13:07:19
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र लेखनका लागि नेबाएद्वारा पुनः जारी गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-08-03 13:36:51
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-07-18 17:18:03
कानून व्यवसायीहरुको लागि व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-07-11 14:00:51
सदस्यता नवीकरणको लागि समय अवधि थप गरिएको सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-07-11 13:57:28
सदस्यता नवीकरणा सम्बन्धी नेबाएकाे जरूरी सूचना २०७८ असार १५९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-06-29 15:39:18
अावश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-04-27 16:46:29
नेपाल बार एशोसिएशनको सम्मेलन स्थगित गरिएकाे अत्यन्त जरुरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-04-25 15:23:09
नेबाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-03-24 11:40:26
२९ औं कानून व्यवसायी महिला राष्ट्रिय सम्मेलन २०७७ का सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-03-09 15:50:25
१५ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-03-09 11:25:59
२०७७ फागुन १० गते आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-02-18 15:22:49
कानून ब्यवसायीकाे विरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-02-15 13:28:37
श्री सबै बार एकाइ – नेवाएको आ.ब. ०७५/०७६ र ०७६/०७७ को वार्षिक साधारण सभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-02-02 20:47:53
सापटि सहयाेग लिनु भएका कानून व्यवसायीहरूलाइ जरूरी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-02-01 12:05:34
नेवाएको आ.ब. ०७५/०७६ र ०७६/०७७ को वार्षिक साधारण सभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्बन्धी सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2021-01-24 14:52:39
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी २०७७९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-12-10 10:59:27
औठा छाप (Finger Print) सम्बन्धी प्रशिक्षण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-11-18 15:33:14
सूचना९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-11-10 15:40:59
नेबाएकाे मिति २०७७।०६।०९ काे सूचना अनुसार प्राप्त व्यक्तिगत विवरण९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-10-13 15:51:39
खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-10-13 15:29:40
न्याय परिषद् सदस्य सिफारिस सम्बन्धमा नेबाएबाट जारी भएको सूचना ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-09-25 18:35:19
खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा ।९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-09-25 15:24:25
सिफारिस सम्बन्धमा९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०२:०५2020-09-23 11:46:41